Ban Du an Vincity Quan 9 Joint Bookmarks
0
dự án bất động sản căn hộ phức hợp VinCity Quan 9 là 1 quỹ đô thị mới Với quy mô diện tích quy hoạch tới 365 ha Với vị thế trải dài theo đường ven sông Đồng Nai, sông Tắc và Rạch rạch Gò Công, Quận 9.

dự án

Comments