0
Bán chung cư là chọn Đầu tiên, sau đấy thuê một người.Đây là một ưu thế, do vì nó cho anh số tiền giá trị.Chuyển giao tài sản cho mình tối ưu hơn. Trả tiền cho 1 người anh chỉ sử dụng được 1 tại gian, dưới đó di

Comments