Published News

xem them Sunshine Ha Noi 20 năm sau sẽ như thế nào?

https://www.scribd.com/document/450628696/2139513-%C4%91%E1%BA%B7c-%C4%91i%E1%BB%83m-%C4%91ang-chu-%C3%BD-t%E1%BA%A1i-lequangthanh-net

Sân trượt băng của Sunshine Diamond River đạt quy chuẩn mực sân trượt băng quốc tế, tạo nền trượt băng được làm hoàn toàn từ nước đá đông lạnh tự nhiên dày 100mm, luôn được bảo đảm tại 0 độ. Sân trượt băng này