The Ugly Truth About เลขเด็ดงวดนี้

http://arthurlmhn276.westbluestudio.com/10-no-fuss-ways-to-figuring-out-your-lekh-ded-ngwd-n

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ก่อนที่จะเริ่มสัมมนาคณะกรรมการหวยรัฐบาลนัดหมายเร่งด่วนในวันนี้ เพื่อพิจารณาว่า จะมีการเงื่อนออกรางวัลสลากออกไปอีกหรือไม่ และจะตรึกตรองงดเว้นขายสลากกินแบ่งอออกไปอีกกี่งวด ภายหลังจากมติคณะกรรมการรล่าสุดให้เลื่อนออกรางวัลงวดวันที่